צמידות שמש סטורן

אירועים > 2019 > ינואר > צמידות שמש סטורן

אודות אירוע זה:

נוצר על-ידימלי ברזילי

שמיים

היום מתאפשר לנו לעבוד עם דמות הצנזור באופן ממוקד :הצנזור הוא הדמות שעוסקת בבדיקת הפרקטיקה והתוצאות של אמונתו ותפיסתו. דמות הצנזור מייצגת את הרף אליו שואף האדם להגיע כדי לחוש בטוח, מזוהה ומוצלח בעיני החברה. דמות זאת מאפשרת לנו לאבחן מהי הצלחה.

כתוב/כתבי תגובה